Profil

JUDr. LUBOŠ POSPÍŠIL
JUDr. LUBOŠ POSPÍŠIL
Advokát
Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Advokátní praxi vykonávám v Litoměřicích od roku 1991 jako samostatný advokát. V letech 1984 – 1991 jsem působil jako soudce u Okresního soudu a Krajského soudu v Ústí nad Labem na trestním úseku.
JUDr. Luboš Pospíšil, advokát, zapsaný v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 01320

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Advokátní praxi vykonávám v Litoměřicích od roku 1991 jako samostatný advokát. V letech 1984 – 1991 jsem působil jako soudce u Okresního soudu a Krajského soudu v Ústí nad Labem na trestním úseku. Poskytuji právní služby právnickým i fyzickým osobám jak ve věcech plynoucích z podnikatelské činnosti, tak i ve věcech plynoucích z běžného života a to především v oblastech obchodního práva, občanského práva a trestního práva. Mám praktické zkušenosti v oblasti úpadkového práva při úzké spolupráci se správci konkurzní podstaty, tak i s konkurzními věřiteli. Zastupuji věřitele při vymáhání pohledávek včetně exekučního řízení. Nemalou část mé agendy představuje právo nemovitostní, včetně provádění advokátních úschov. Právní služby poskytuji formou právních konzultací, sepisování právních listin, zastupování před soudy a jinými státními orgány a institucemi, výkonem práva obhajoby. Spolupracuji se soudními znalci, notáři, auditory, realitními kancelářemi i s jinými advokátními kancelářemi. Právní pomoc poskytuji klientům s plným ohledem na jejich individuální požadavky tak, aby při zachování nezbytné diskrétnosti a zákonného postupu bylo dosaženo co nejpříznivějšího výsledku.

  • profesionalta
  • preciznost
  • přístup
  • píle

Poskytuji Právní služby v oblasti

Obchodní právo

§

Více
Občanské právo

§

Více
Trestní právo

§

Více
Právo nemovitostní

§

Více
GDPR

§

Více

Užitečné odkazy

výběr nejčastěji používaných odkazů
obchodní rejstřík

Veřejný rejstřík a sbírka listin.

insolvenční rejstřík

V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008 a nebyli z rejstříku vyškrtnuti dle § 425 insolvenčního zákona.

infosoud

V InfoSoudu se zobrazují pouze spisové značky okresních soudů, které mají ročník větší než 2006 nebo jsou pravomocně neskončené, krajských soudů mají ročník větší než 2007 nebo jsou pravomocně neskončené.

Katastr nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí.