13.12.2015

Právo nemovitostní

  • Komplexní zajištění převodů nemovitostí – sepis kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, včetně ověření pravosti podpisů a vyhotovení návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  • Poskytování služby advokátní úschovy kupní ceny při převodech nemovitostí do doby vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
  • Zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen, předkupní práva
  • Nájemní a podnájemní smlouvy k bytům, prostorům určeným k podnikání a jiným nemovitostem