13.12.2015

Obchodní právo

  • Zakládání, změny a likvidace společností, spolků a ústavů; převody podílů, změny v orgánech společností, zápisy do obchodního rejstříku, včetně přípravy potřebných dokumentů
  • Vymáhání a správa pohledávek (včetně exekučního řízení)
  • Příprava a sepis smluv z obchodních závazkových vztahů
  • Zastupování ve sporech a ve sporném řízení před soudy
  • Zastupování dlužníka, věřitele či insolvenčního správce v insolvenčním řízení