13.12.2015

Odměna

Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je individuální záležitostí každého případu a je stanovena s ohledem na potřeby a možnosti klienta dohodou mezi advokátem a klientem. Odměna může být sjednána takto:

 

  • odměna za úkon, podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem
  • pevná odměna, za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost, počet úkonů a složitost věci
  • časová odměna, podle skutečně vynaloženého času advokátem při poskytování právní služby
  • podílová odměna, podle výsledku sporu
  • odměna podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby
  • paušální odměna, za určité opakující se časové období bez ohledu na časový rozsahu služeb a na počet úkonů učiněných advokátem

 

Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny dle advokátního tarifu – vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.