13.12.2015

Občanské právo

  • Sepis smluv různých druhů – kupní, darovací, o dílo, o půjčce, nájemní, příkazní apod.
  • Řešení sporů o určení vlastnictví, o vypořádání spoluvlastnictví, o určení neplatnosti smluv, o náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení
  • Vymáhání pohledávek z občanskoprávních vztahů (půjčky, nájemné, apod.)
  • Zastupování ve výše uvedených sporech v řízení před soudy a jinými orgány