13.12.2015

Trestní právo

  • Obhajoba v trestních věcech – právní pomoc obviněné osobě, aby byla šetřena veškerá její práva v trestním řízení a byly objasněny veškeré okolnosti, které obviněného zbavují viny nebo ji do té míry oslabují, že je pro soud důvodem pro uložení mírnějšího trestu nebo pro upuštění od potrestání
  • Sepis trestního oznámení
  • Zastupování poškozeného a uplatňování náhrady škody v trestním řízení